ZOZZ header

Szczecin, dnia 26 lutego 2020r.

INFORMACJA DO CZŁONKÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

Koleżanki i Koledzy Żeglarze!!!

Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie, w związku z zamieszczeniem na platformach internetowych m. in. YACHTKLUB POLSKI SZCZECIN oraz Żagle informacji dotyczącej najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Sejmiku ZOZŻ, jaki został zaplanowany na dzień 29 lutego 2020r. oświadcza, że nie jest autorem ww. informacji, co więcej nie był informowany o zamieszczeniu takiej witryny, ani też jej nie autoryzował.

Informujemy, że ani witryna www.wyboryzozz.pl, ani www.sejmikzozz.pl – wbrew zawartej tam informacji nie jest cyt.: STRONĄ INFORMACYJNĄ SEJMIKU WYBORCZEGO!!!

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Statutem ZOZŻ (§16) najbliższy Sejmik został zwołany przez Zarząd, wszelkie wiarygodne informacje dotyczące terminu oraz zakresu tematycznego Sejmiku znajdują się wyłącznie na stronie internetowej ZOZŻ.

Informacje zawarte w witrynie www.sejmikzozz.pl oraz www.wyboryzozz.pl należy traktować jako ulotkę wyborczą osób, które zamierzają kandydować do władz w najbliższych wyborach i zostały w niej upublicznione. Zaś wzmianka wskazująca, że ww. witryna stanowi oficjalna stronę sejmiku wyborczego – jest nieprawdziwa.

Informujemy, że kandydatury do władz Związku będą zgłaszane dopiero podczas obrad Sejmiku w dniu 29 lutego 2020r. W chwili obecnej nie były i nie są tworzone żadne listy wyborcze. 
Mając na względzie interes prawny wszystkich Koleżanek i Kolegów Żeglarzy - członków ZOZŻ - Zarząd Związku zwraca także uwagę na fakt, iż autor witryny www.sejmikzozz.pl oraz www.wyboryzozz.pl dokonał pozycjonowania strony, w ten sposób, iż wyszukiwarka google po wpisaniu zozż pod pozycję pierwszą odsyła do strony www.sejmikzozz.pl oraz www.wyboryzozz.pl dopiero pod kolejną pozycją znajduje się właściwa strona Związku.

Stąd też sugerujemy, aby poszukując informacji w sprawie sejmiku, posługiwać się pełnym oznaczeniem strony tj. www.zozz.com.pl 


Zarząd ZOZŻ

Początek strony