ZOZZ header
 
W roku 1958 zorganizowano pierwsze po wojnie regaty bałtyckie – Międzynarodowe Regaty o Puchar „Gryfa Pomorskiego”. Patronat nad imprezą objął Przewodniczący Prezydium WRN w Szczecinie, który ufundował nagrodę główną – srebrny puchar dla kapitana, który pokonał trasę o długości 300 Mm. w najkrótszym czasie bezwzględnym. Autorem projektu był Przewodniczący Okręgu Szczecińskiego Kazimierz Haska, a wykonawcą firma Rytosztuka z Poznania.

Rozmowa z kpt. Januszem Charkiewiczem -  Przewodniczącym Komisji  Historii ZOZŻ -   o dokonaniach i promocji szczecińskiego żeglarstwa .


- Panie Kapitanie, zbliża się 65. rocznica polskiego żeglarstwa w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Jakie były tego początki?

- Nie były łatwe, ale tuż po II wojnie, razem z innymi przybyszami, trafili do zrujnowanego  Szczecina także żeglarze, z przedwojennym doświadczeniem, a wśród nich  harcerz i kapitan Kazimierz Haska – którego można nazwać ojcem polskiego żeglarstwa w Szczecinie. Już w sierpniu 1945 r. powstała w naszym mieście Sekcja Żeglarska Ligi Morskiej, której został przewodniczącym, a z końcem sierpnia ruszył pierwszy kurs żeglarski, na którym był wykładowcą. Na kurs zgłosiło się 180 chętnych, i  te dwa wydarzenia zapoczątkowały polskie żeglarstwo w Szczecinie, z kolejnymi klubami, szkoleniami, przystaniami, dokonaniami…

W sierpniu 1958r. „Witeź II” wyruszył w kierunku Islandii. Kapitanem wyprawy był Emil Żychiewicz, towarzyszyli mu: Ludomir Mączka, A. Rześniowiecki, M. Jaworska, M. Domagała. Z powodu złych warunków atmosferycznych i braku wody, nie udaje się osiągnięcie zamierzonego celu. Po dopłynięciu w okolice Wysp Owczych jacht zawrócił do portu macierzystego.

Początek strony