ZOZZ header
W dniu 10.08.2013 r. odszedł na wieczną wachtę nasz Kolega kapitan Roger Śliwiński.

Mgr prawa, leśnik, jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej, Instruktor Żeglarstwa Regatowego PZŻ, sternik motorowodny III kl., mierniczy łodzi mieczowych oraz ślizgów lodowych  PZŻ, harcmistrz  ZHP. 

Ze Szczecinem związany od 1951 r.; w 1958 r zaczął uprawiać żeglarstwo; członek Stoczniowo-Gwardyjskiego Klubu Sportowego „Arkonia”  (1960-1972), KS „Stal Stocznia” (1972–1992), Rzemieślniczego Klubu Sportowego „Bałtyk” (1989–1992), Klubu Żeglarzy Samotników (od 1978).

Pływał na 22 jachtach: załoga „Zew Morza” (1967), „Śmiały” (dookoła Islandii, nagroda Rejs Roku 1970), I oficer „Karawela” (Hiszpania 1971), „Karaka”;  kapitan „Snigga” (Operacja Żagiel 1974), „Karawela” (1975), „Karaka” (10 rejsów 1976-1979 w tym Leningrad oraz Operacja Żagiel 78), „Albatros”, „Karolinka” (1980, 1983), „Kalisia” (1981), „Alfa” (1983), „Dar Przemyśla” (1983), „Adular”, „Totem” (1984), „Lazuryt”, „Barbórka”, „Chrobry” (1985), „L. Teligi” (1986), I oficer „H.Rutkowski” (1987).  Przepłynął 26.829 Mm. w 31 rejsach po Morzy Bałtyckim, Północnym i Oceanie Atlantyckim.

Kapitan Władysław Wagner był pierwszym Polakiem, który pod żaglami opłynął świat dookoła. Wypłynął z Gdyni 8 lipca 1932 roku. Drugiego września 1939 roku po opłynięciu kuli ziemskiej na jachtach ZJAWA, ZJAWA II i ZJAWA III znalazł się w porcie Great Yarmouth na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Tutaj zastała go wiadomość o napadzie Niemiec na Polskę. To przekreśliło jego jego zamiar dotarcia do Gdyni – zresztą konsul polski z Londynu depeszą zakazał mu kontynuowania podróży.

Urodzony w 1929 roku w Toruniu, w rodzinie pochodzącej z Pomorza Gdańskiego. Z wykształcenia mgr inż. chemii. Żeglarstwo było tradycją rodzinną, ojciec żeglował jeszcze pod zaborem pruskim, a starsi bracia mieli jacht na Wiśle w Toruniu. Najstarszy brat był członkiem Akademickiego Związku Morskiego RP. Sam zaczął uprawiać czynnie żeglarstwo od r. 1949 w Sekcji Żeglarskiej Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie. Barwom AZS pozostał wierny do dziś jako członek Jacht Klubu AZS Szczecin.

 
altW piątek, 12 czerwca 2009 na pokładzie s/y „Zawiszy Czarnego” przycumowanego przy Wałach Chrobrego w Szczecinie odbyło się uroczyste zafarrancho, czyli spotkanie kaprów z Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich.

Najwyższe wyróżnienie Bractwa – Nagrodę Chwały Mórz wręczono kapitanowi jachtowemu Andrzejowi Urbańczykowi. Nagrodę przyznała Kapituła Chwały Mórz Bractwa Wybrzeża – międzynarodowej organizacji żeglarzy i miłośników morza.

Rodzina i cały żeglarski Szczecin – i wielu przyjaciół z daleka – zgromadził we wtorek 29 bm., na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, pogrzeb Jurka Siudego, wybitnego żeglarza regatowego, konstruktora jachtów, wspaniałego Kolegę… Jego żeglarską drogę krótko przypomniał Prezes ZOZŻ, żegnając Jurka w imieniu całego środowiska żeglarskiego. Mogiłę Zmarłego pokryły liczne wieńce, kwiaty i znicze…

Jeszcze  miał tyle planów… Jeszcze w sierpniu brylował wśród organizatorów i gości szczecińskiego finału Tall Ships’ Races 2007…. Kapitan Leszek Sołtysik  zmarł nagle 31 października, pożegnaliśmy Go na Cmentarzu Centralnym w piątek 9 listopada …Leszek wystawił nas na ostatnia próbę – zamówił prawdziwie żeglarska pogodę – porywiste szkwały z zimnym deszczem. Żegnała Leszka Rodzina i liczne grono żeglarzy, z Bractwem Wybrzeża.  Odszedł na wieczną wachtę… Pozostanie w pamięci żeglarzy… Po pogrzebie przyjaciele i żeglarze wspominali Leszka w tawernie „Klubik” na Podzamczu…                      (san)

Kazimierz Jaworski „ Kuba”
(1929 - 2005)

Był kapitanem j. ż. w., świetnym żeglarzem, konstruktorem jachtowym, instruktorem żeglarskim. Przede wszystkim jednak jednym z najlepszych polskich regatowców.

W Szczecinie mieszkał od stycznia 1960 roku. Pracował miedzy innymi jako instruktor żeglarski w LOK-u, był kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego w Centralnym Ośrodku Żeglarskim w Trzebieży, od 1966 r. konstruktorem w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi, współprojektantem jachtów typu: Taurus, Polonez, Draco, Spaniel, Spaniel 2, Spanielek.

(1929  – 1984)

„Hrabia Lolo” - jedna z najbardziej barwnych i nieprzeciętnych postaci polskiego żeglarstwa. Jachtowy kpt. ż. w., instruktor żeglarstwa, świetny żeglarz, harcerz, bohater wielu żeglarskich opowieści.

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie (1954) i Wydz. Budownictwa Politechniki Gdańskiej (1956). Przez wiele lat pracował w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego w Szczecinie. Do Szczecina przyjechał z Wilna. Z żeglarstwem był związany od 1946 roku. Swoją drogę ku żeglarstwu rozpoczął w 7 Drużynie Wodnej im. „Zawiszy Czarnego” w Szczecinie. Należał także do Harcerskiego Kręgu Żeglarskiego, któremu komandorował Witold Bohdanowicz.

(1904 –1994)

„Żelazny Teodor” - pionier szczecińskiego żeglarstwa i harcerstwa, sportowiec, żeglarz – jachtowy sternik morski, działacz sportowy, sędzia strzelectwa, instruktor I klasy: żeglarstwa, łucznictwa, strzelectwa, szybownictwa. Postać nieprzeciętna. Uprawiał kilka dziedzin sportu - żeglarstwo, łucznictwo, strzelectwo, szybownictwo. Był członkiem trzech Okręgowych Związków Sportowych.

Był obywatelem świata. Urodził się we Lwowie, miał obywatelstwo polskie i kanadyjskie, mieszkał wszędzie i nigdzie, nie miał domu i rodziny, ale miał przyjaciół na całym świecie, który opłynął swoją ukochaną „Marią”… Jeszcze rok temu, już schorowany, planował na szpitalnym łóżku kolejne rejsy i wyprawy, jeżeli nie we fiordy Patagonii, to przynajmniej do Świnoujścia albo Wolina… Niestety, 30 stycznia 2006 roku odpłynął w swój najdłuższy, bezpowrotny rejs, na morza niebieskie, nieodgadnione…

kpt. ż. w. Kazimierz Haska (1912-1976)

Nestor polskiego żeglarstwa w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, Pierwszy Honorowy Prezes Okręgowego Związku Żeglarskiego. Należał do grona najwybitniejszych szczecińskich kapitanów i działaczy żeglarskich. Kazimierz Haska, w rejestrze polskich kapitanów posiada patent numer 2. Był także kapitanem motorowodnym, zawodnikiem regatowym, sędzią żeglarskim, instruktorem - wychowawcą kilku pokoleń żeglarzy, propagatorem żeglarstwa, społecznikiem.

kpt. ż. w. Witold Bohdanowicz (1908–1982)

Wilnianin, żeglarz, instruktor, sędzia żeglarski I klasy, harcmistrz PL, społecznik oddany młodzieży i morzu. Pionier żeglarstwa w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Członek JK Ligi Morskiej „Gryf”, YKP, KS „Kolejarz”, Sekcji Żeglarskiej MKS „Pogoń”, działacz Ligi Morskiej i Szczecińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Początek strony