ZOZZ header

 

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

(wybrane na Sejmiku ZOZŻ w dn. 29 lutego 2020 r.)
 

 

ZARZĄD ZOZŻ -  KADENCJA  2020-2024

 

Lp.

Imię i nazwisko

          Funkcja

      adres e-mail

       telefon

1

Marcin Raubo

Prezes ZOZŻ

   

2

Borys Boratyński

Wiceprezes

   

3

Jacek Klimecki

Skarbnik

   

4

Piotr Maras

Sekretarz

   

5

Artur Burdziej

Członek zarządu

 

 

6

Wojciech Kaczor

Członek zarządu

   

7

Andrzej Armiński

Członek zarządu

   

 8

 9

Maciej Cylupa

Wojciech Denderski

Członek zarządu

Członek zarządu

   

 

 

KOMISJA REWIZYJNA ZOZŻ -  KADENCJA  2020-2024
 

Lp.

Imię i nazwisko

           Funkcja

              adres e-mail

    telefon

1

 Paweł Ryżewski

Przewodniczący

   

2

 Leszek Wojciechowski

Vice-Przewodniczący

   

3

 Paweł Henszke 

Sekretarz    

4

 Ryszard Czechowski

Członek

   

5

 Grzegorz Dobies

Członek    

 

SĄD KOLEŻEŃSKI ZOZŻ -  KADENCJA  2020-2024
 

Lp.

Imię i nazwisko

       Funkcja

           adres e mail

       telefon

1

Patryk Zbroja

Przewodniczący

   

2

Zbigniew Andruszkiewicz

Vice-Przewodniczący

   

3

 4

 5

Zygmunt Kowalski

Maciej Korek

Henryk Kałuża

Sekretarz

Członek

Członek

   

 

 

Okręgowe Kolegium Sędziów PZŻ

 

– Przewodniczący

 

tel.:                e-mail:

 

Początek strony